Mari Mengenal Tuhan Yesus

Buku mewarnai yang dirangkai dengan kisah singkat peristiwa dalam Alkitab. Mari Mengenal Tuhan Yesus terdiri dari 16 kisah kehidupan-Nya. Banyak Guru Sekolah Minggu memakai buku ini.

Mari Mengikut Tuhan Yesus

Buku mewarnai yang dirangkai dengan kisah singkat peristiwa dalam Alkitab. Mari Mengikut Tuhan Yesus mengisahkan 16 peristiswa dalam kehidupan Tuhan Yesus. Berbagai gereja menggunakannya untuk membimbing anak Sekolah Minggu.